0

Orihiro Jelly Kyoho + Muscat + Mango - เยลลี่บุกผลไม้ รสองุ่นเคียวโฮ องุ่นมัสแคท และมะม่วง

Orihiro Jelly Kyoho + Muscat + Mango - เยลลี่บุกผลไม้ รสองุ่นเคียวโฮ องุ่นมัสแคท และมะม่วง


Orihiro Jelly Kyoho + Muscat + Mango - เยลลี่บุกผลไม้ รสองุ่นเคียวโฮ องุ่นมัสแคท และมะม่วง เยลลี่พร้อมรับประทาน เพียงฉีกซองตามรอยปะ ก็บีบรับประทานได้ทันที พกพาสะดวก หอมกลิ่นผลไม้

บรรจุ 432 กรัม

SKU
4571157258430
น้ำหนัก
480 กรัม
ราคา
295 บาท

สินค้าในกลุ่มเดียวกัน

สินค้าที่คล้ายกัน