0

ร่วมงานกับเราเจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป

 • สถานที่ปฏิบัติงาน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
 • จำนวน อัตรา1 อัตรา
 • รายละเอียดงาน

  - คอยติดต่อประสานงานและเดินเอกสารให้แก่พนักงานภายในองค์กรและนอกองค์กร

  - หากต้องการใช้สถานที่หรือจัดกิจกรรมต่างๆ เจ้าหน้าที่ธุรการต้องเป็นผู้ดูแลสถานที่ และติดต่อประสานงานกับฝ่ายอาคาร

  - คอยดูแลงานด้านเอกสาร หรือจดหมายต่างๆ ให้แก่พนักงานภายในแผนกหรือฝ่ายต่างๆ

  - คอยตรวจสอบและสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ภายในออฟกดฟิศไม่ให้ขาด

  - คอยดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของแม่บ้าน

  - คอยดูแลพนักงานรับ-ส่งเอกสารทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรที่เข้ามาติดต่อประสานงานกับทางบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ

  - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

           - เพศหญิง อายุ 22-30 ปี

           - วุฒิปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

           - มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีความคล่องแคล่ว

           - มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งาน มีความอดทน รับผิดชอบในหน้าที่

           - สามารถปฏิบัติงานในสภาวะกดดันได้ ปรับตัวง่าย

           - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในงานด้านการบริการ

           - มีทัศนคติที่ดีเป็นไปในแง่บวกเป็นคนใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

           - หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


เจ้าหน้าที่กราฟฟิค/การตลาด

 • สถานที่ปฏิบัติงาน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
 • จำนวน อัตรา1 อัตรา
 • รายละเอียดงาน

          - คิด Concept และ Idea ที่ใช้ในการทำกราฟฟิก

          - ทำกราฟฟิกและ VDO โปรโมททางการตลาด

          - มีความคิดสร้างสรรค์ ตามเทรนด์ใหม่ ในSocial Media อยู่เสมอ

          - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

          - เพศชาย อายุ 22-30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

          - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

          - สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

          - ตรงต่อเวลา ปรับตัวได้ดี

          - มีความยืดหยุ่นในเวลาการทำงาน

          - หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

          - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Illustrator, Photo Shop,Premiereและโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้องได้ดีสนใจฝากประวัติไว้กับทางเราได้ที่นี่


    บริษัท นิวเอเค กรุ๊ป จำกัด 

       161/7 หมู่ที่ 5

       ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี


   โทรศัพท์ : 065-509-1959


   hr@akashi.co.th


LINE  0655091959